Waar gelast wordt, is sprake van lasrook. En lasrook kan schadelijk zijn. Bekende gezondheidseffecten zijn onder meer: irritatie van de luchtwegen, metaaldampkoorts, astmatische bronchitis, heesheid, keelpijn, oogirritaties en zelfs een verhoogd risico op longkanker. Daarom is het niet alleen verstandig maar zelfs wettelijk verplicht om lasrook af te zuigen, op te vangen en af te voeren. Las Center biedt effectieve oplossingen voor het verminderen en verwijderen van lasrook.

AANPAK VOOR HET VERMINDEREN / VERWIJDEREN VAN LASROOK

Om lasrook te verminderen / verwijderen dient de hiervoor wettelijk bepaalde volgorde aangehouden te worden. Allereerst moet de bron en het lasproces in kaart gebracht worden. Gebruikt u het best mogelijke lasproces? En zijn de apparaten die u gebruikt up to date? Op basis van deze inventarisatie helpen de adviseurs van Las Center u bij het bepalen van een effectieve strategie. Uitgangspunt is altijd ‘indien mogelijk wordt lasrook afgezogen aan de bron’. Dit is wettelijk voorgeschreven. Alleen als dit aantoonbaar niet mogelijk is, kan een andere methode toegepast worden.

STRATEGIE 1: AFZUIGING BIJ DE BRON

Afzuigen, opvangen en afvoeren van lasrook bij de bron is niet alleen de voorgeschreven methode, maar ook de meest efficiënte oplossing. Alleen met lasrookafzuiging bij de bron is de lasser optimaal beschermd tegen lasrook. Om lasrook optimaal af te zuigen bij de bron biedt Las Center diverse oplossingen. Hieronder enkele voorbeelden:

Werkbank met onder – en achterafzuiging van lasrook
In deze werkbank is de rookafzuiger naadloos geintegreerd. geintegreerde dampafzuigers en kappen. In combinatie met de juiste luchtstroom door de dampafzuiger en correcte plaatsing van de kap, is deze strategie zeer doeltreffend.

Afzuigarm
Om lasrook dichtbij de bron af te zuigen, wordt vaak gebruik gemaakt van een afzuigarm.
Las Center biedt een breed scala aan afzuigarmen met flexibele slangen, metalen buizen of kunsstof buizen. Elke afzuigarm is verkrijgbaar in meerdere maten, zodat de arm exact het juiste bereik heeft voor de werkruimte. Door de afzuigarm op een rail te plaatsen, wordt nagenoeg elk bereik mogelijk.

Laspistool met geintegreerde rookafzuiging
Geintegreerde MIG- mondstukken zuigen effectief lasdamp af zonder invloed uit te oefenen op het beschermgas en de laskwaliteit. Lasrookafzuigingen op de toorts zijn beschikbaar voor een enkele lasser, maar ook voor grotere groepen lassers.

Een laspistool met geïntegreerde lasrookafzuiging is met name geschikt voor toepassing in de constructiewereld, waar vanwege de verschillende te lassen afmetingen, vormen en materialen toepassing van een andere afzuigmethode minder effectief is. Onderstaand kunt u onze Modulo MD2 oplossing in actie zien, waarbij de lasrook perfect wordt weggezogen.

STRATEGIE 2: RUIMTELIJKE AFZUIGING

Bij onder meer robotlassen, plasmalassen en laserlassen is afzuiging bij de bron vaak niet mogelijk Las Center heeft diverse systemen in huis om met behulp van afzuigkappen de dampafzuiging te maximaliseren en de hoeveelheid opgevangen lucht te minimaliseren.

Resultaten van het verminderen van lasrook
Als lasrook effectief wordt verminderd, resulteert dat in schonere lucht op de werkplaats. Niet alleen uw medewerkers profiteren hiervan; uw machines, gereedschappen en producten blijven eveneens schoner.
Dikwijls verminderen gezondheidsklachten en daalt het ziekteverzuim door lasrookafzuiging.

REFERENTIES
Aan de hand van een aantal referenties tonen wij u graag voorbeelden van strategieën die Las Center succesvol toegepast heeft. Elke situatie is specifiek. Las Center biedt naast de referentieprojecten tal van andere oplossingen om uw lastrook te beteugelen

Schematische-weergave-lasrookafzuiging